องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
  ผู้บริหารนำพนักงานดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถ...[วันที่ 2020-05-03][ผู้อ่าน 8]
 
  ผู้บริหารนำพนักงานบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ฉีดน้ำท...[วันที่ 2020-05-01][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการพระดาบสสัญจร[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจ...[วันที่ 2019-06-12][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ...[วันที่ 2019-06-04][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการส่งนักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีเข้...[วันที่ 2019-05-31][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการประเพณีชักพระศรีอาริยเมตรไตย ประจำปี 2562[วันที่ 2019-05-17][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการฉีดวัคซีน [วันที่ 2019-04-24][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมศาสตร์พระราชา [วันที่ 2019-02-21][ผู้อ่าน 0]
 
  กิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม[วันที่ 2019-02-04][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรม 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดกา...[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 228]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 5]
 

หน้า 1|2