องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
    วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดที่เข้าร่วมโค...
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก” วันที่ 5 มิถุนายน 2565
    คณะผู้บริหาร ,พนักงานส่วนตำบล ,อถล.ตำบลบ้านชีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ...
  การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี...
    วันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต...
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีลงพื้นที่เพื่อด...
    วันที่ 28 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีลงพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมป...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561