องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ...

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...
    วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดที่เข้าร่วมโค...
  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก” วันที่ 5 มิถุนายน 2565
    คณะผู้บริหาร ,พนักงานส่วนตำบล ,อถล.ตำบลบ้านชีเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ...
  การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี...
    วันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561