องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ปี...
    วันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี นำโดยนายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต...
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีลงพื้นที่เพื่อด...
    วันที่ 28 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีลงพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมป...
  โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเบื้องต...
    เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ว่าที่ ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโค...
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติง...
    วันที่ 26 เมษายน 2565 นายกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี มอบหมายให้หัวหน้าส่วนร...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561