องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริ...
    วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 นายมณฑล มีลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดองค์...
  โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ของ...
    โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
  โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ของ...
    โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
  ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ...
    ภาพโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.บ้านชี
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561