องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินสงเคราะห์และรับรองผุู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
2 ประชาสัมพันธ์การรับมอบเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้แก่ประชาชน [ 1 พ.ค. 2563 ]8
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย [ 13 มี.ค. 2563 ]4
4 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี [ 27 ม.ค. 2563 ]23
5 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี [ 20 ม.ค. 2563 ]1
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]3
7 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (หน้า 2) [ 31 พ.ค. 2562 ]25
8 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (หน้า1) [ 31 พ.ค. 2562 ]23
9 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]36
10 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]17
11 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]18
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]1
13 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลักการเก็บเกี่ยว [ 15 ก.พ. 2562 ]1
14 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]23
15 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย [ 2 ม.ค. 2562 ]63
16 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2561 ]25
17 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ [ 28 ก.ย. 2561 ]18
18 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 26 ก.ย. 2561 ]55
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 7 ก.ย. 2561 ]25
20 ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]50
 
หน้า 1|2