องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี : www.banchee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษี
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ